Definitionen af en lyd

På det tredje seminar af rækken fra Oplevelseskommunikationsgruppen ved Aalborg Universitet blev deltagernes opfattelse af, hvad lyd er udfordret med både praktisk viden og ny forskning på området.Du hører en lyd. Men den er langt væk.

En kraftig dampmaskine, buldrende afsted. Metaliske hjul hviner og skramler på skinnerne. Du hører advarselshornet i det fjerne. Hurtigt nærmer det sig, til det brøler forbi dig. Og fortaber sig i distancen.

Dine associationer?

Et tog kører forbi perronen, hvor du står, eller måske forestiller du dig den åbne prærie, da togene første gang krydsede USA.

Det var i hvert fald nogle af de billeder, som blev skabt af Peter Philippe Weiss eksempel, for at vise netop hvordan lyd kan aktivere bestemte billeder hos forskellige mennesker.

Peter Philippe Weiss var dagens første gæst på seminaret i Aalborg, som var det tredje i rækken om sound branding, denne gang med særligt fokus på de følelser lyde kan skabe. Med sin baggrund i klassisk musik, hvor han selv har spillet violin, kunne han fortælle, hvordan han helt praktisk arbejdede med både sound branding og virksomhedslyd (corporate sound).

”Jeg adskiller de to begreber, fordi jeg ser sound branding som et brand, nemlig at man brænder en besked ind i forbrugerens tanker, mens virksomhedslyd er mere omfattende og ikke kun kan bestå af de samme fem toner igen og igen,” forklarede han, netop fordi virksomhedslyd ikke blot er et lydlogo i slutningen af en reklame, men for eksempel også den musik, du får i telefonen, når du ringer op til virksomheden.

Han arbejder normalt i Schweiz og har blandt andet arbejdet med sound branding for Coop og Deutsche Telekom, mens han har lavet virksomhedslyd for blandt andre Sauber F1 Team og Swarowski.

”Jeg er, som lyd designer, skaberen af betydning, fordi jeg kan bestemme, hvordan du føler om en bestemt ting alt efter hvilken musik, jeg benytter,” beskrev han på seminaret og forklarede, hvordan lyd kan være en meget stærk effekt i virksomhedskommunikation:

”Med øjet søger man information, men med lyd lukker man verden ind i sig selv.”

Det var dog ikke kun Peter Philippe Weiss, som kunne give et indblik i lydenes vej til vores følelser. Aalborg Universitet har nemlig også selv studeret fænomenet med professor Mark Grimshaw og post.doc. Tom Garner i spidsen.

Deres særlige fokus er aktivering af følelser i computerspil for potentielt i fremtiden at have spil, som styres delvist af ens følelsesmæssige reaktioner – for eksempel således at du i kampspillet kun kan ramme helikopteren, som angriber dig, hvis du er rolig og fokuseret nok til at skyde den ned. ”Spillet reagerer på dit stressniveau som spiller, og det kan vi manipulere gennem lyde,” forklarede Tom Garner og understregede: ”En naturlig lyd skaber for eksempel ingen frygtreaktion, mens mærkelige og overraskende lyde har givet resultater.”

Ud over arbejdet med computerspil har Mark Grimshaw og Tom Garner arbejdet på en ny definition på lyd (sound), fordi de ikke var tilfredse med tidligere forsøg på at definere begrebet. ”Vi følte ikke, at de tidligere definitioner helt fangede begrebet, og vi ville derfor skabe en betegnelse, som samler alle faktorer i lyden,” konkluderede Mark Grimshaw.

”Vi synes, at vores definition er temmelig god, da den omfatter de andre definitioner af lyd, men du kan måske også sige, at det er fordi den er en smule vag,” fortalte han med et smil.

De er begge engelsktalende og har brugt betragtelig tid på definitionen. Som derfor ikke vil få en dansk oversættelse her:

”Sound is an emergent perception, arising primarily in the auditory system, that is realized through the phenomenon of temporal change in an embodied environment.”

Mark Grimshaw understregede efterfølgende, hvordan de her netop har formået at få knyttet lyd til kroppen og følelserne.

Og ligeledes formåede Peter Philippe Weiss, Mark Grimshaw og Tom Garner til dagens seminar at skabe en forbindelse mellem lyd og følelser for de fremmødte.