• Artikler

Artikler

Antropologerne kommer!

 

Proctor & Gamble gør det. Intel og Eastman Kodak gør det… de antropologiske og etnografiske metoder har holdt deres indtog i brandingens og brandforskningens forunderlige verden.

 

Read more
Artikler

Balladen med branding

 

Branding kan kun foregå i tæt samarbejde med den omgivende kultur – og det er både en styrke og en udfordring

 

Read more
Artikler

Brand fællesskaber

 

Et af de begreber inden for brandingteori (og -praksis) i første del af det 21. århundrede, som har haft størst gennemslagskraft, er brand fællesskaber, eller brand communities. Siden begrebet blev introduceret af forbrugerforskerne Albert Muñiz og Thomas O’Guinn i 2001 har det afstedkommet en lang række følgepublikationer og diskussioner i såvel akademiker- som praktikerkredse.

 

Read more
Artikler

Branding eller kunst?

 

Branding er en praksis, der både er strategisk og æstetisk - det samme kan i stigende grad siges om kunsten. Og ofte er det slet ikke til at se, hvad der er hvad!

 

Read more
Artikler

Brandingens grammatik

 

Virksomheder er som regel kun optaget af ét eneste brand, nemlig deres eget. Forbrugere opererer derimod altid med en hel vifte af potentielle brands. For dem er det enkelte brand altid bare én mulighed blandt en hel masse andre. Jo dygtigere forbruger man er, jo flere muligheder – og brands - har man at spille med. Og selvfølgelig vil rigtige forbrugere gerne vise, at de har nogle brikker at...

 

Read more
Artikler

Drømmen om ingenting

 

Oplevelser forstås normalt som underholdning, spænding og udfordringer, men det kan faktisk også være en rigtig god oplevelse at slappe helt af og ikke foretage sig noget som helst.

 

Read more
Artikler

Causeri om branding

 

Der er to overordnede tendenser i selvhjælpsbølgen. På den ene side den klassiske ”victimisering”, hvor klienten gøres til offer for stærke kræfter – det være sig inkompetente forældre, en dysfunktionel ægtefælle og familie eller samfund i al almindelighed. På den anden side har vi en nyere og i stigende grad dominerende tendens til ”empowerment”, hvor budskabet ikke er at man er offer, men...

 

Read more
Artikler

Den oplevede virkelighed: 11 eksempler på kvalitativ metode i praksis

 

Kvalitative metoder er ikke en del af den traditionelle erhvervsøkonomiske værktøjskasse – men det kan denne bog være med til at ændre.

 

Read more
Artikler

Branding til kritiske forbrugere

 

Den ”symbolske vending” indenfor branding har medført, at forbrugernes relationer til brands er blevet meget komplekse. For at kunne analysere dem har vi derfor været nødt til at udvide den traditionelle erhvervsøkonomiske værktøjskasse med en række redskaber, der er udviklet indenfor helt andre forskningsområder

 

Read more
Artikler

Er markedsanalyse sund fornuft – eller bare god tone?

 

Global markedsanalyse er blevet hverdagskost for mange virksomheder. Vi stiller ikke spørgsmålstegn ved relevansen af at undersøge og forstå markeder i alle afkroge af verden. Men der er en stigende erkendelse af, at de traditionelle kvalitative og kvantitative metoder kommer til kort og må suppleres med alternativer.

 

Read more
Artikler

Forbrug pr. stedfortræder - iøjnefaldende forbrug må ikke blive for direkte

 

Vi har i de sidste 10 år haft en fødselsrate på 1,8. Det lyder måske ikke af meget, men i europæisk sammenhæng er det helt i top. Alligevel har vi oplevet et sandt baby-forbrugs-boom. Forbruget af børnetøj – også til de helt små babyer - er næsten fordoblet siden år 2000. Og det er ikke, fordi hvide sparkedragter fra tøj og sko pludselig sælger dobbelt så godt – det er de nye livsstilsorienterede...

 

Read more
Artikler

Forbrugeren som producent - Når varen får den sidste finish gennem forbruget

 

I de gode, gamle dage anså man varen for at være færdigproduceret, når den forlod samlebåndet og blev kørt ud på lageret. Denne opfattelse er blevet udfordret gennem snart mange år, men det er fortsat svært for mange at forstå, at en vare er meget mere end det færdige produkt.

 

Read more
Artikler

Historien om, hvordan forbrugeren fik en sjæl

 

Branding er en slags besjæling af produkter – det er at tage en genstand, som bare er en fysisk, funktionel ting og så få den til at betyde noget for nogen. Det, der karakteriserer brands er netop, at vi føler noget overfor dem. Det kan godt være vi føler afsky – men vi føler noget. Og vi inddrager de besjælede produkter i vores liv - nogen gør det i ekstrem grad.

 

Read more
Artikler

Forskersparring på frække koncepter

 

Marketingchef Erik Mønster fra Mac Baren bad Brand Base forskeren Per Østergaard om en vurdering af B.J. Cunningham’s utraditionelle koncept for den nye rulletobak. Og Per var umiddelbart enormt begejstret: ”Det er en meget kreativ løsning og enestående i sin måde at tale til forbrugeren på”. Det handler nemlig ifølge Per Østergaard ikke længere så meget om, hvor mange, der ser en reklame, hvor...

 

Read more
Artikler

Fra statusræs til det udvidede selv

 

Forbrugeradfærdsforskningen har løbende udviklet nye teorier i et forsøg på at begribe, hvordan de postmoderne forbrugere skaber deres identitet gennem forbrug. Det store gennembrud kom med Russell Belks begreb om ”et udvidet selv”, der er et identitetsbegreb, som er baseret på forbrug. ”Det udvidede selv" betegner en identitet, der primært kommer til udtryk gennem sine ejendele og sit forbrug....

 

Read more
Artikler

Hvorfor køber forbrugerne Coca Cola, når de bedst kan lide Pepsi?

 

Coca Cola kan i modsætning til Pepsi Cola aktivere den præfrontale cortex – derfor er det selvfølgelig Coca, vi vil have!

 

Read more
Artikler

Hygge artikel

 

Hyggens kulturelle betydning er et effektivt ”våben”, når mennesker fra forskellige sociale lag og værdipolitisk observans positionerer sig overfor hinanden gennem forbrug

 

Read more
Artikler

Le Logo!

 

Resumé af Benoit Heilbrunn: Representation and legitimacy: A semiotic approach to the logo.

In: Semiotics of the Media, State of the Art, Projects, and Perspectives, Winfried Nöth (ed).

 

Read more
Artikler

En gang røg til branding

 

I anledning af, at det snart er forbudt at ryge nogen steder fik Brand Base en snak med marketingchef Erik Mønster fra Mac Baren og Per Østergaard fra Syddansk Universitet om tankerne bag det nye rulletobakskoncept, og hvor branding i det hele taget er på vej hen.

 

Read more
Artikler

Smagsdommernes lange skygge

 

Mette Strømgård Dalby har en sans for det symboløkonomiske perspektiv, som ikke er voldsomt udbredt blandt kunsthistorikere. Hendes tilgang til design bygger på sociologi, antropologi og semiotik for at indfange tingenes betydning i vores hverdag.

 

Read more
Artikler

Music in Advertising Commercial Sounds in Media Communication and Other Settings

 

Edited by Nicolai Graakjær & Christian Jantzen Aalborg University Press, 2009

 

Read more
Artikler

Vi er alle rygere

 

Tobak er en meget central del af vores kultur - rygning er derfor også en symbolsk aktivitet. Og rygeprodukter rammer dybt ned i det moderne menneskes identitet.

 

Read more
Artikler

Når modtagerne gerne vil blande sig

 

Fortolkning er en vigtig del af fornøjelsen ved at være modtager af kommunikation. Og det er hverken sjovt eller smigrende at blive talt til, som om man ikke kan eller gider tænke.

 

Read more
Artikler

Når musik får vinger

 

Det skyldes i høj grad SAS, at Tina Dickow kommer ud og omkring. SAS bringer hende angiveligt frem og tilbage mellem de internationale destinationer, som er vigtige at frekventere, når man, som hun, arbejder på et internationalt gennembrud. Med egne ord er hun ligefrem en ”ivrig, glad og tilfreds bruger af SAS” (www.tinadickow.dk/blogs/min_blog/ ). Men SAS bringer ikke bare Tina Dickow ud og...

 

Read more
Artikler

Markedsføring gennem online sociale media

 

Den helt store udfordring ved de sociale medier er, at de er….sociale!

 

Read more
Artikler

Oplevelser er brugerdrevne

 

Oplevelser er ikke et behov, som eksterne parter kan dække hos individet, og glæden ved at opleve noget findes på samtlige økonomiske udviklingsstadier. For oplevelser opstår i individets egen psykiske husholdning, mens det interagerer med genstande og andre individer.

 

Read more
Artikler

Oplevelsesøkonomiens udfordringer til detailhandlen

 

Oplevelsesøkonomien er over os – og hvad betyder det ude i butikkerne? Først og fremmest aktualiserer oplevelsesøkonomien nogle helt nye elementer ved forbrug, som kræver en revurdering af vores traditionelle forståelse af både forbrugeren og købssituationen.

 

Read more
Artikler

Kroppen husker som en elefant

 

Kroppen kan huske, hvilke varer, der skal i indkøbsvognen, og hvilke, der ikke skal – så det er ikke noget, vi behøver at tænke meget over!

 

Read more
Artikler

Personaliseret storytelling

 

Følelsesmarkedet er både nyt og gammelt. Nyt, fordi mikroøkonomien først i det seneste årti har fået øjnene op for følelsernes rolle i almindelige beslutningsprocesser. Ældgammelt, fordi markedsføring i mere en hundrede år har handlet om at kommunikere og iscenesætte, så det appellerer til følelserne.

 

Read more
Artikler

The Sounds of Selling

 

Oversat af formidlingsleder Judy Hermansen, Institut for Marketing & Management, Syddansk Universitet

 

Read more
Artikler

Tilbage til fremtiden. Et essay om forbrugerforskning.

 

Med udgivelsen af endnu en af Martin Lindstrøms indflydelsesrige bøger om marketing og forbrugeradfærd – Buyology – er spørgsmålet om, hvordan og hvorfor vi køber bragt kommet på alles læber. Det giver anledning til at reflektere lidt over udviklingen i forbrugeradfærdsforskningen.

 

Read more
Artikler

Corporate Design – who cares?

 

Vil vi kommunikere klarere, enklere og smukkere – eller er vi i virkeligheden bare narcissister? Corporate design er i hvert fald et fænomen, der kan bringe sindene i kog. Her er nogle af de problemstillinger, som det typisk bringer op til overfladen.

 

Read more
Artikler

Som man råber i skoven, får man svar – men hvilke svar?

 

Vi ved det godt: de metoder og teknikker vi bruger til at skaffe os viden om forbrugerens behov, drømme og adfærd har indflydelse på de resultater, der kommer ud af undersøgelsen. Men hvordan er det lige, at markedsanalyseteknikker påvirker resultatet? Og hvad skal man som virksomhed og markedsanalytiker stille op med den viden?

 

Read more
Artikler

Den gode vilje

 

Hvorfor giver folk penge til velgørende organisationer? Og hvorfor vil nogle betale ekstra for et miljørigtigt produkt? En forklaring på godgørenheden er, at mennesket har et basalt ønske om at mærke ”et varmt hjerte” – et emotionelt behov, som modsiger den klassiske økonomis opfattelse af forbrugeren som rationel og nyttemaksimerende. Men får forbrugerne virkelig en oplevelse af ”det varme,...

 

Read more
Artikler

Historien om hvordan det rene ingenting blev noget

 

Resumé af artiklen ”How Nothing Became Something: White Space, Rhetoric, History, and Meaning” af John W. Pracejus, G. Douglas Olsen og Thomas C. O’Guinn Meaning.

Publiceret i Journal of Consumer Research, Vol 33. June 2006.

 

Read more
Artikler

Se det i ørerne

 

Når der sker noget vigtigt i vores liv, så er der altid musik til: Vi bliver gift, vi bliver døbt og vi bliver begravet til musik. Vi fester til musik, vi slapper af til musik og vi arbejder til musik - så det er ikke så underligt, at smarte handelsfolk for længe siden kom på den idé, at musik måske også kunne sælge varer.

 

Read more