Projektet skal hjælpe især trykkerier med at tilpasse sig og udnytte de muligheder, som brancheglidningen/udviklingen giver grafiske virksomheder.

Projektleder: Professor Per Vagn Freytag, Syddansk Universitet, Kolding
I samarbejde med brancheforeningen Grafiske Arbejdsgivere


Studiecirkel, hvor forskere og praktikere læser og diskuterer forskningsartikler og relaterer de forskningsbaserede indsigter til virksomhedernes konkrete udfordringer.

Projektleder: Lektor Per Østergaard, Syddansk Universitet


Forbedring af analyse- og mediebureauers rådgivning omkring forbrugeradfærd på digitale medier ved at innovere deres indsamlings- og analysemetoder.

Projektleder: Adjunkt Anja Bechmann, Aarhus Universitet


Projektet undersøger, hvordan viden om neurovidenskab og emotionspsykologi kan anvendes i forbindelse med udvikling af skræddersyede produkter og budskaber.

Projektleder: Professor Christian Jantzen, Aalborg Universitet


Workshopforløb, som giver anvendelsesorienteret indsigt i felterne branding, service og forretningsmodeller og de mange forskellige måder, som man kan arbejde med denne trekant på med henblik på at skabe en eksperimenterende udviklingsplatform i virksomheden.

Projektleder: Adjunkt Sune Gudiksen, Aalborg Universitet, København

Projektet arbejder med, hvordan små, nyskabende virksomheder kan vækste og samtidig bevare deres egenart og kreative potentiale, bl.a. ved at udvikle forståelsen af branding.

Projektleder: Lektor Fabian Csaba, Copenhagen Business School
I samarbejde med bl.a. brancheforeningen WEAR


Forskningsbaseret viden om branding og markedsskabelse i en ’glokal’ verden skal give aktører i musikbranchen indsigt i, hvordan de kan udvikle et musikbrand, der er attraktivt både for et internationalt og lokalt publikum.

Projektleder: Adjunkt Erik Kristian Sloth, TEKO-Via University College


Fynske mikrobryggere og forskere udvikler nye brandingstrategier og forretningsmodeller med henblik på at matche det fragmenterede og globaliserede ølmarked, som er en typisk følge af ’glokaliseringen’.

Projektleder: Professor Dannie Kjeldgaard, Syddansk Universitet


Projektet arbejder med at udvikle alternativer/supplementer til eksperimentelle metoder, som fx Eyetracking, for at opnå en dybere forståelse af organismens reaktioner på sanseindtryk fra omverdenen.

Projektleder: Professor Christian Jantzen, Aalborg Universitet