• Branding, service og forretningsmodeller

    Projektleder: Adjunkt Sune Gudiksen, Aalborg Universitet, København

Projektets formål

Projektet er en videreførelse af et tidligere workshopforløb og i forlængelse heraf har det følgende tre hovedformål:

1. Give deltagerne indsigt i felterne branding, service og forretningsmodeller og de mange måder at arbejde med denne ’trekant’ på.

2. Opbygge kompetencer til at udvikle nye servicetilbud, forretningsmodeller og brandingteknikker samt til at skabe en eksperimenterende innovationsplatform i virksomheden.

3. Udvikle forskellige faciliteringsteknikker gennem afprøvning af metoder og konkret facilitering af en efterfølgende branding, service og forretningsmodel-workshop.

Aktiviteter

1. Tre dages indledende bootcamp i en vekselvirkning mellem oplæg om branding, service og forretningsmodeller, samt konkret design af håndgribelige kommunikations-værktøjer.

2. 1-2 workshops med kommunikations-bureauers potentielle kunder, hvor værktøjer afprøves enten i en planlagt workshop af kursusholder eller i en workshop i eget regi.

3. Afsluttende refleksionsdag med flere oplæg hvor der tillægges et yderligere lag af forståelse.

Deltagere

Videninstitution:
Aalborg Universitet

Virksomheder:
Forløbet henvender sig til vidensrådgivere, udviklingskonsulenter, procesfacilitatorer, projektledere, iværksættermentorer, ledere, marketingmedarbejdere, designere etc. Professionelle som selv vil anvende design- og innovationsværktøjer eller har det som en del af forretningen at videregive viden om branding, service og forretningsmodeller til andre virksomheder, f.eks. gennem case studier, best practises, processer og værktøjer. Herunder de virksomheder, som deltog i første fase maj/juni 2014

Samarbejdspartner:
Innovationsnetværket Service Platform

Projektleder:
Adjunkt Sune Gudiksen, Aalborg Universitet, København