• Cultural Branding Strategy

    Projektleder: Lektor Per Østergaard, Syddansk Universitet

Projektets formål

Projektet henvender sig primært til reklame- og markedsanalysebranchen, som er stærkt konkurrenceudsat af internationale aktører og dybt afhængige af kulturel indsigt. Brand Base introducerede Cultural Strategy konceptet til danske virksomheder via to InnovationXpress projekter. Denne tilgang kræver imidlertid nogle tilpasninger, når den skal implementeres i danske virksomheder.

Dette projekt vil foretage disse justeringer i samarbejde med de deltagende virksomheder med henblik på at operationalisere kultur-teori som et strategisk brandingværktøj, der kan forbedre deres evne til (rådgivning i) market innovation og forbrugerforståelse.

Aktiviteter

Gennemførelse af fem workshops i september og november 2014 samt januar, marts og maj 2015 – som hver gang afholdes hos en af de deltagende virksomheder. 

Til hver workshop læses en videnskabelig artikel, som diskuteres og perspektiveres med udgangspunkt i virksomhedernes konkrete problemstillinger.

Workshoppen har en varighed på 3 timer med efterfølgende matchmaking af mere uformel karakter. I perioderne mellem de 5 workshops er projektlederen i løbende kontakt med virksomhederne og indsamler viden om deres erfaringer i relation til implementering af viden fra de afholdte workshops. 

Deltagere

Videninstitutioner:
Syddansk Universitet
TEKO-VIA University College

Virksomheder:
Fireball, Alsted Research, People Research, Umano, &Co, Carat, Post Danmark, Brand Movers, TDC, Nøhr

Projektleder:
Lektor Per Østergaard, Institut for Marketing & Management, Syddansk Universitet