• Emotionel Segmentering

    Projektleder: Professor Christian Jantzen, Aalborg Universitet

Projektets formål

Øge virksomheders indsigt i:

  • Sammenhængen mellem personlighedsbaserede, emotionelle forhold og forskelle i præferencer/værdier/vurderinger.
  • Den nyeste emotionspsykologiske og neurovidenskabelige viden.
  • Strategisk anvendelse af denne forståelse til udformning af skræddersyede produkter og budskaber.
  • Anvendelse af antropologiske og kvantitative metoder.

Aktiviteter

1. Tre intensive workshops med nøgle-medarbejdere (ledelse, marketing og designere).
Emnerne er:

  • Det videnskabelige grundlag
  • Sammenligning af forskellige personlighedspsykologiske segmenteringsmodeller
  • Visualisering og betydning

2. Analyse af segmenteringsforhold i to cases, som virksomhederne aktuelt arbejder med.

3. Udvikling af et skræddersyet og skalerbart spørgeskema, som de deltagende virksomheder selv kan udbygge og kommercialisere. 

Deltagere

Videninstitutioner:
Aalborg Universitet
Syddansk Universitet
Alexandra instituttet

Virksomheder:
Artlinco
Haveselskabet
Kailow 

Projektleder:
Professor Christian Jantzen, Aalborg Universitet