• Fra Mikrobryggeri til Ølbranche

    Projektleder: Professor Dannie Kjeldgaard, Syddansk Universitet

Projektets formål

Mange markeder oplever en accelererende fragmentering i form af fremkomsten af et stigende antal mikro-producenter. Disse nye udfordringer vil projektet ruste de involverede firmaer fra bryggerisektoren, som er eksemplarisk i denne henseende, til at matche.

Formålet med projektet er at udvikle deltagernes brandingforståelse og udvide deres målgruppe(r) ved at eksperimentere med fælles brandingaktiviteter, der tilfører ølforbruget og -markedet nogle af de værdier, som kendetegner kategorien vin. Hensigten er at øge efterspørgslen på fynsk øl indenfor restaurantsektoren (der er mindre prisfølsom end dagligvare sektoren). 

Aktiviteter

Opfølgning på etableringen af en brancheforening for fynske bryggerier. 

Etablering af fælles malteri (med 1 mio. i støtte i form af LAG midler). 

Oprettelse af øl-sommerlier uddannelse og fælles kvalitetskontrol i samarbejde med den selvejende institution Kold College. 

Der vil ske en løbende implementering af output fra initiativerne i de deltagende virksomheder. Ligesom der vil blive afholdt tre workshops, hvor deltagerne drøfter effekten af de forskellige tiltag. 

Deltagere

Videninstitutioner:
Syddansk Universitet
Kold College

Virksomheder:
Den Fynske Bryggeribranche, som består af i alt 16 bryggerier (fra Albani til den mindste håndbrygger) samt andre interessenter så som Danmarks største forbrugerorganisation Danske Ølentusiaster

Projektleder:
Professor Dannie Kjeldgaard, Syddansk Universitet