• Mobile undersøgelses- og designmetoder

    Projektleder: Professor Christian Jantzen, Aalborg Universitet

Projektets formål

Brands er ikke kun mentale forestillinger, men også her-og-nu fænomener, der lever i det konkrete møde mellem forbruger, produkt og sted. Projektets formål er sammen med de deltagende virksomheder at udvikle alternativer til de eksperimentelle metoder (fx Eyetracking, GSR), som pt. er de almindelige til at undersøge disse aspekter af branding.

Alternativer er nødvendige fordi:

  • Eksperimentelle metoder er meget dyre at anvende (både hardware og teknikerløn).
  • Eksperimentelle metoder giver præcis viden om, hvordan organismen reagerer på input fra omverden, men ingen viden om, hvad denne reaktion betyder.

Samtidig vil projektet udvikle forretningsmodeller, så de deltagende virksomheder selv kan kommercialisere den nye indsigt.

Aktiviteter

1. Gennemførelse af 3 intensive workshops med nøglemedarbejdere fra de deltagende virksomheder (ledelse, marketing og designere).
Emnerne for disse workshops er:

  • Det videnskabelige grundlag
  • Sammenligning af forskellige metoder
  • Undersøgelsesteknik

2. Analyse af to fysiske settings hos de deltagende virksomheder eller hos deres kunder/rekvirenter vha. mobile metoder.

3. Udvikling af de deltagende virksomheders produktportefølje, så anvendelsen af mobile metoder kan blive en del af deres fremtidige ydelser.

Deltagere

Videninstitution:
Aalborg Universitet

Virksomheder:
Kailow
Experimentarium

Projektleder:
Professor Christian Jantzen, Aalborg Universitet