• Nordic Sound

    Projektleder: Adjunkt Erik Kristian Sloth, TEKO-VIA University College

Projektets formål

Forskningsbaseret viden om branding og markedsskabelse skal give musikbranchen indsigt i, hvordan man kan udvikle begrebet Nordic Sound til et musikbrand, der er attraktivt både for et internationalt og lokalt publikum.

Etableringen af netværket ’Nordic Sound - Ny Soul og Fusionsmusik’ skal give deltagerne adgang til viden om, hvordan (musik)-markeder kan skabes og drives samt implementere en forståelse af, hvordan man kan kommunikere Nordic Sound som et fyrtårn for deres udfoldelse. Potentialet i at skabe en attraktion omkring Nordic Sound ved at symbolisere og kommunikere begrebet som en genre, skal afdækkes ved at etablere nye veje til mødesteder på markedet. Musikbranchen er præget af store multi-nationale virksomheder, og både spillesteder og medier satser ofte på ”det sikre”, fremfor at lade nye udtryk komme til. Denne udfordring skal projektet tage op i samarbejde med nordiske musikarrangører, kunstnere og brancheforeninger.

Aktiviteter

I tæt samarbejde med ROSA (brancheforeningen for danske rockmusikere), Spotfestivalen og den nordiske eksportfremmeenhed NOMEX, skal der etableres et netværk, som kan trække på forskningsbaseret viden om markedsskabelse og branding.

Der afholdes desuden workshops og konferencer omkring markedsskabelse og branding i lyset af ideen om det nordiske. En milepæl bliver spotfestivalen i foråret 2015, hvor Nordic Sound bliver sat på programmet.

Deltagere

Videninstitutioner:
TEKO-VIA University College Design & Business
Højskolen for Kreative Erhverv
Aalborg Universitet (soundbranding)
Innovationsnetværket Dansk Lyd

Brancheorganisationer:
NOMEX, Nordic Playlist, Scandinavian Soul Community, SPOT-Festivalen, Aarhus, ROSA - DANSK ROCK SAMRÅD, Music Export Denmark (MXD)

Kunstnere, artister, bands:
Quadron (DK), The Man (FIN), Dolla Lova (FIN), Marie Dahlstrom (DK), Rebekah Christel (DK), Nanna B (DK), Bernhoft (N), Oaklyn (FIN), Fatima (SWE), The Magnolia (SWE) 

Projektleder:
Adjunkt Erik Kristian Sloth, TEKO-VIA University College