• Sociale mediefodspor

    Projektleder: Adjunkt Anja Bechmann, Aarhus Universitet

Projektets formål

Projektet skal innovere måden, hvorpå analyse- og mediabureauer indsamler og analyserer brugernes adfærd på nettet. Formålet er at kvalificere analyse- og mediebureauers rådgivning omkring forbrugeradfærd på digitale medier som bl.a. Facebook. 

Aktiviteter

Sammen med de deltagende virksomheder vil projektet gennemføre følgende:

  • Udvikle undersøgelsesdesign
  • Etablere det tekniske setup
  • Pilottest
  • Forfine det tekniske setup
  • Indsamle data ved hjælp af det tekniske setup
  • Evaluere indsamlingen i form af seminarer og metoderapport
  • Præsentere og diskutere metodesetup i kommercielle settings og på internationale forsknings-konferencer

Deltagere

Videninstitution:
Aarhus Universitet 

Virksomheder:
Der er indgået aftale med Userneeds, og derudover er det planen at finde 3-4 virksomheder indenfor analyse og mediaplanlægning. 

Projektleder:
Adjunkt Anja Bechmann, Aarhus Universitet