• Styregruppe & Partnere

STYREGRUPPE

STYREGRUPPEN ER SPARRINGSPARTNER OG ØVERSTE INSTANS i beslutninger omkring BRANDBASEs strategi og aktiviteter. Repræsentanterne udmærker sig ved, at de fra forskellige vinkler kan inspirere, rådgive og kvalitetssikre netværkets arbejde, så det matcher virksomhedernes behov.

Da BRANDBASE er lokaliseret på et universitet og drevet af forskere, er det vigtigt for udviklingsarbejdet, at styregruppen bidrager med indsigter fra virksomheders verden. Derfor forelægges alle projektidéer styregruppen, som sammen med netværksledelsen beslutter indholdet i den årlige handlingsplan.

Der afholdes styregruppemøde to gange om året, hvor styregruppen forelægges regnskab, beretning, strategiske overvejelser samt forslag til nye projekter/aktiviteter. Et af disse møder arrangeres som en ’boot camp’, hvor styregruppen og netværkets forskere og projektledere mødes og udveksler ideer og erfaringer.

Jytte Reinholdt – formand for styregruppen. Direktør i Fynsk Erhverv. Jytte Reinholdt repræsenterer en central lokal erhvervsorganisation og er via sit netværk også døråbner for søsterorganisationer på landsplan. Hun er optaget af udviklingssamarbejder mellem erhverv og forskning og et vitalt omdrejningspunkt for aktiviteter, der kan skabe udvikling og vækst.  

Dorte Kusk – afdelingschef i Region Syddanmark. Dorte Kusk leder afdelingen for erhvervsudvikling herunder bl.a. Syddansk Vækstforum og er dermed en vigtig nøgleperson i arbejdet med at synliggøre innovationsnetværket i regionen og koordinere dets arbejde med andre regionale indsatser. Desuden arbejder hun tæt sammen med kolleger i landets øvrige regioner.

Per Krogh Hansen – Institutleder for Institut for Design og Kommunikation, SDU Kolding. Institut for Design og Kommunikation hører under Det Humanistiske Fakultet og er ramme for forskning og undervisning i såvel virksomhedskommunikation og turisme, som informationsvidenskab og design. Per Krogh Hansen har i sin egen forskning blandt andet arbejdet med fortællingen (eller ’det narrative’) i forskellige aftapninger – fra litteratur og film til virksomhedskommunikation.

Christian Alsted – stifter og direktør i analysefirmaet Christian Alsted Kvalitativ Markedsindsigt. Han har en Ph.d. grad fra CBS og har i mange år drevet selvstændig virksomhed, hvor han med stor succes har formået at kommercialisere forskningsbaserede indsigter og integrere metoder fra humaniora med mere traditionel erhvervsøkonomi. Christian Alsted er således både i teori og praksis nærmest en personificering af innovationsnetværkets mission.

Bettine Ortmann -  strategisk planner, cand. merc. Bettine Ortmann har mange års erfaring med branding i praksis fra både bureau- og virksomhedsside. Hun har arbejdet for virksomheder som TELMORE, Leo Animal Health, DSB, PostNord Danmark og arbejder nu for analysebureauet Megafon som ansvarlig for et stort indsigtsprojekt.

Adam Stasiak marketing strateg i People Research og arbejder til daglig med kvalitativ analyse af forbrugeradfærd og udvikling af strategier for hvordan virksomheder kan tilpasse og optimere deres produkter og brands til markedet og dets forbrugere. Desuden tilknyttet CBS som ekstern lektor.

Kim Gørlitz – direktør for Red Ink A/S. Var oprindelig med til at starte BrandBase vers. 1.0 og har fulgt innovationsnetværket tæt siden. Arbejder med tekst, strategi og forretningsudvikling. Hjertet banker for at skabe udvikling i krydsfeltet mellem forskning, fremtid og forretning.

PARTNERE